.

Ti mondtátok:

"Nemrég volt itt az illető, akinek érdekében kérdeztem és pontosan megbeszéltem vele azt, hogy milyen jó, hogy kaptam választ és milyen fontos választ kaptam Tőled. Nagyon sokszor az a gondom, hogy nem is tudom kit kérdezzek és, ha felteszem a kérdéseimet csak néznek, választ nem adnak, vagy nem elfogadható, amit mondanak.

Köszönöm, hogy ráirányítottad a figyelmemet arra is, hogy a kapcsolt vállalkozások között piaci árrés szabályainak a betartására is oda kell figyelni , nehogy az Adóhatóság ezt későbbiekben kifogásolja.

Amiért kifejezetten örülök, hogy megvártam ezt a reagálást azaz, hogy látom, az ország tulsó oldalán találtam egy olyan segítőkész embert, aki amellett, hogy a munkájára pedáns , odafigyel a részletekre is."

Üdvözlettel: Bernáth Istvánné

Kapcsolt vállalkozás vizsgáló

Többségi befolyás vizsgáló

A Társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény, az Adózás rendjérol szóló törvény és a Polgári törvénykönyv egyaránt tartalmaz erre vonatkozó rendelkezéseket.

A megrendelési űrlaphoz >>>

A Termék ára: Árlista

Bármilyen bonyolult legyen is a feladat, a vizsgáló tábla segíthet eldönteni, hogy kapcsolt-e az adózó egy másik vállalkozással. Mikor kapcsolt az adózó egy másik vállalkozással? Mit értünk a többségi befolyás fogalmán? Tudtad, hogy több tucatnyi szempontot kell figyelembe venni? A NAV ellenorzési irányelvei kiemelt szempontként kezelik a kapcsolt vállalkozások közötti áralkalmazás és költségelszámolás vizsgálatát.

Gyorsan, egyszerüen és biztonságosan elvégezheted a vizsgálatot. Kizárólag teljesen egyértelmű adatok beírására van szükség. Tulajdoni arány, szavazati arány.

cegiranytu.hu         - az üzleti megoldások         tárháza


A cegiranytu.hu számos szabadon lekérhető, illetve kedvező árú információs termék elérését teszi számodra elérhetővé.
E termékeket a törvényi változások, illetve a felhasználói észrevételek figyelembevételével és lehetőségeinkhez mérten, folyamatosan frissítjük.

Használd a központi megrendelő oldalunkat, ha rendelni szeretnél: Központi megrendelő >>>

Itt tájékozódhatsz részletesebben adatkezelési és felhasználási feltételeinkről: Felhasználási feltételek

Ha kérdezni szeretnél, akkor írj nekünk: jlenkei@gmail.com

További információ a termékről Miért használnád ezt a terméket? PayPal fizetési lehetőség is van!
Tudástár

További információk a termékről

Tartalma:

A kapcsolt vállalkozás fogalma

A többségi befolyás fogalma

A közeli hozzátartozók fogalma

Közvetett tulajdonlás

Egyszerű, közvetlen kapcsolat „A”-nak van részesedése „B”-ben

Egyszerű, közvetlen kapcsolat „B”-nek van részesedése „A”-ban

Harmadik személy részes az Adózóban és a Vizsgált személyben

Az Adózó részes Harmadik személyben (aki szintén részes „B”-ben), illetve részes közvetlenül is a Vizsgált személyben.

Lánc kapcsolat

Csillag kapcsolat

A megrendelőlaphoz >>>

Miért használnád ezt a terméket?

Az egyik legdrágább kincsünk az idő! Nem mindegy, hogy „szerszámok” nélkül állunk neki egy számítást elvégezni, vagy igénybe veszünk előre jól átgondolt és kidolgozott segéd eszközöket, amelyek a törvény által előírt feltételek szerint elvégzik helyettünk a munka oroszlán részét.

A cegiranytu.hu által kifejlesztett segédlet beépített képletekkel és magyarázatokkal kínál megoldást a feladat elvégzéséhez.

Figyelembe veszi mindazokat a törvényeket, amelyek a kapcsolt vállallkozási státuszt meghatározzák.

* Nem kell jogszabályok sorát böngészned, ahhoz, hogy következtetéseket tudj levonni.

* Átfogóan kezel több lehetséges helyzetet.

* Beépített képletek segítik az összefüggésekből levonható következtetések kiírását.

Kapcsolt vállalkozás ábra

A megrendelőlaphoz >>>

PayPal fizetés

a PayPal fizetési lehetőség is rendelkezésedre áll (itt bankkártyával is fizethetsz, ha nincs PayPal fiókod, akkor használd majd a "Check Out as a Guest" linket a megnyíló ablakban!):

Banki átutaláshoz, vagy csekkes fizetéshez (rózsaszínű postai utalvány) az Árlista elején a szükséges adatok a rendelkezésedre állnak.

A megrendelőlaphoz >>>

Tudástár

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról >>>

4. § E törvény alkalmazásában

23. kapcsolt vállalkozás:

a) az adózó és az a személy, amelyben az adózó – a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik,

b) az adózó és az a személy, amely az adózóban – a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik,

c) az adózó és más személy, ha harmadik személy – a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – közvetlenül vagy közvetve mindkettőjükben többségi befolyással rendelkezik azzal, hogy azokat a közeli hozzátartozókat, akik az adózóban és a más személyben többségi befolyással rendelkeznek, harmadik személynek kell tekinteni;

d) a külföldi vállalkozó és belföldi telephelye, valamint a külföldi vállalkozó telephelyei, továbbá a külföldi vállalkozó belföldi telephelye és az a személy, amely a külföldi vállalkozóval az a)–c) alpontban meghatározott viszonyban áll;

e) az adózó és külföldi telephelye, továbbá az adózó külföldi telephelye és az a személy, amely az adózóval az a)–c) alpontban meghatározott viszonyban áll;

f) az adózó és más személy, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg,

g) az a)–c) alpontban foglaltaktól függetlenül akkor is létrejön a kapcsolt vállalkozási viszony

ga) a 11. pont, az 53. pont, a 8. § (1) bekezdés f) pontja és a 16/A. § alkalmazásában, ha az adózó és más személy viszonylatában legalább 25 százalékos közvetlen vagy közvetett szavazatijog-részesedés, vagy legalább 25 százalékos közvetlen vagy közvetett tőkerészesedés, vagy legalább 25 százalékos nyereségrészesedés áll fenn, azzal, hogy ezen rendelkezések alkalmazásában az f) alpontban foglaltak teljesülését nem kell vizsgálni,

gb) a 16/B. § alkalmazásában, ha az adózó és más személy viszonylatában legalább 50 százalékos közvetlen vagy közvetett szavazatijog-részesedés, vagy legalább 50 százalékos közvetlen vagy közvetett tőkerészesedés, vagy legalább 50 százalékos nyereségrészesedés áll fenn, azzal, hogy a szavazatijog-részesedések és a tőkerészesedések tekintetében az összehangoltan eljáró személyek befolyását egybe kell számítani, továbbá az összevont (konszolidált) pénzügyi beszámolót készítő vállalatcsoporthoz tartozó adózók esetében az f) alpontban foglaltakat is vizsgálni kell;

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről >>>

8:2. § [Befolyás]

(1) Többségi befolyás az olyan kapcsolat, amelynek révén természetes személy vagy jogi személy (befolyással rendelkező) egy jogi személyben a szavazatok több mint felével vagy meghatározó befolyással rendelkezik.

(2) A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja vagy részvényese, és

a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására; vagy

b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek.

(3) A többségi befolyás akkor is fennáll, ha a befolyással rendelkező számára az (1)-(2) bekezdés szerinti jogosultságok közvetett befolyás útján biztosítottak.

(4) Közvetett befolyással rendelkezik a jogi személyben az, aki a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyben (köztes jogi személy) befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke a köztes jogi személy befolyásának olyan hányada, amilyen mértékű befolyással a befolyással rendelkező a köztes jogi személyben rendelkezik. Ha a befolyással rendelkező a szavazatok felét meghaladó mértékű befolyással rendelkezik a köztes jogi személyben, akkor a köztes jogi személynek a jogi személyben fennálló befolyását teljes egészében a befolyással rendelkező közvetett befolyásaként kell figyelembe venni.

(5) A közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett tulajdoni részesedését vagy szavazati jogát egybe kell számítani.

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről >>>

3. § [Az ügylet gazdasági eredmény szerinti minősítésének és a kapcsolt vállalkozások közötti szerződések minősítésének követelménye]

(1) Az érvénytelen szerződésnek vagy más jogügyletnek az adózás szempontjából annyiban van jelentősége, amennyiben annak gazdasági eredménye kimutatható. Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy a magatartás (cselekmény, mulasztás) törvényi rendelkezésbe ütközik, vagy sérti a jó erkölcsöt.

(2) A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások ügyleteit adózási szempontból a szokásos piaci ár alapulvételével kell minősíteni. Nem alkalmazható e rendelkezés, ha a kapcsolt vállalkozások magatartása megfelel a független felektől az adott esetben elvárható piaci magatartásnak.

7. §

28. kapcsolt vállalkozás: a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) szerinti kapcsolt vállalkozás,

40. § [Készpénzfizetés bejelentése]

A készpénzfizetés napjától számított tizenöt napon belül az állami adó- és vámhatósághoz a vevőnek, a szolgáltatás igénybevevőjének – a vállalkozási tevékenységet nem folytató természetes személyek kivételével – be kell jelentenie a kapcsolt vállalkozások között létrejött, egymillió forintot meghaladó értékben teljesített szolgáltatások készpénzben teljesített kifizetéseit.

Forrás: njt.hu

A megrendelőlaphoz >>>

Vissza az elejére >>>

Görgesd a terméklistát!
oldal térkép